slider21
slider3
slider1-a

logopeda

Gabinet Logopedyczny w Kościanie.

Terapia uwagi i lateralizacji słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa.

Katarzyna Flak - logopeda z wieloletnim doświadczeniem, stale wzbogacająca swój warsztat pracy oraz kwalifikacje zawodowe. Ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej. Następnie po studiach polonistycznych związała się z Uniwersytetem Gdańskim, na którym skończyła Studia Podyplomowe w dziedzinie Logopedii. Terapeutka posiada również kwalifikacje w zakresie Oligofrenopedagogiki oraz stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metodą prof. Alfreda Tomatisa.

Katarzyna Flak jest autorką publikacji i prelegentką, która stale uczestniczy w wielu warsztatach szkoleniowych i konferencjach logopedycznych.

W swoim gabinecie logopedycznym prowadzi terapię autyzmu, opóźnionego rozwoju mowy, wad wymowy, dysleksji, jąkania, terapię rozszczepów podniebienia, afazji oraz rehabilitację dzieci z oligofazją.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Terapeutka preferuje Metodę Krakowską, strategiczną metodę usprawniania realizacji fonemów, Symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania.

Od listopada 2007r. w swoim Centrum Terapii Logopedycznej w Kościanie przeprowadza również terapię uwagi i lateralizacji słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa, która jest szczególnie dedykowana dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz opóźnionym rozwojem mowy, dysleksją oraz zaburzeniami zachowania.

Od sierpnia 2015r. prowadzi również terapię uwagi i lateralizacji słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa ukierunkowaną na naukę języków obcych (języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka francuskiego).


CV

Wykształcenie

 • Uniwersytet im A. Mickiewicza – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej - kierunek filologia polska w zakresie specjalności nauczycielskiej (20.03.1996r.) - uzyskanie dyplomu magistra
 • Uniwersytet Gdański - Wydział Filologiczno-Historyczny Zakład Logopedii-Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii (27.09.1997r.) - uzyskanie dyplomu logopedy


Kwalifikacje zawodowe

 • Magisterium z filologii polskiej.
 • Studia podyplomowe z zakresu logopedii.
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogika (pedagog specjalny), 1998r.
 • Szkolenie z zakresu stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metodą A. Tomatisa.
 • Kurs Psychostymulacji. Pracownia Psychostymulacji. Terapia Logopedyczna - prof. M. Młynarska, dr T. Smreka, Wrocław.
 • Szkolenie I stopnia z terapii uwagi i lateralizacji słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa.
 • Szkolenie II stopnia z terapii uwagi i lateralizacji słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa.
 • Kurs: Emisja Głosu, Dykcja i Artykulacja. Pracownia Psychostymulacji. Terapia Logopedyczna - prof. M. Młynarska, dr T. Smreka, Wrocław.


Formy doskonalenia

 • Warsztaty: „Giełkot, oligofazja, afazja, dyzartria.”(Lublin, prof. Z. Tarkowski)
 • Seminarium naukowe: „Wybrane problemy logopedii.”(Bydgoszcz)
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej w Paryżu: ”Francuskie metody terapii zaburzeń mowy.”
 • Konferencja: „Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej - pomoc psychologiczno-pedagogiczna, formy i metody pracy.”(Wrocław)
 • Konferencja: ”Niemożliwe staje się możliwe - rehabilitacja w dobie rozwoju nauk i nowych technologii.”
 • Warsztaty: „Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania” wg prof. dr hab. J. Cieszyńskiej.
 • Konferencja: „Zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z wadami słuchu i opóźnionym rozwojem mowy.”(Bydgoszcz).
 • Szkolenie: „Dziecko z rozszczepem wargi i podniebienia: leczenie wielospecjalistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń mowy.”(prof. D. Pluta -Wojciechowska - Warszawa)
 • Konferencja: „Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej.”(Katowice).
 • Szkolenie: „Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dzieci ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa.”(WCDN Wrocław)
 • Konferencja: „Diagnoza to dopiero początek. O potrzebie systemowych rozwiązań terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci z autyzmem.” (WSEIiI Poznań.)
 • Udział w Konferencji Międzynarodowej w Toruniu: „Metoda Tomatisa uczy słuchać”.
 • Szkolenie: „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów.” ( prof. D. Pluta-Wojciechowska).

 
Działalność zawodowa

 • Stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany.
 • Propagatorka nauki czytania według metody prof. J.Cieszyńskiej.
 • Udział w projekcie współfinansowanym przez EFS w latach 2007-2011 w zakresie terapii logopedycznej w szkołach miasta Kościana.
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy, jako logopeda z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym (od 1995 r. logopeda Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie, lata 1998-2004 inicjatorka badań przesiewowych w przedszkolach na terenie miasta Kościana oraz wczesnej interwencji logopedycznej, od 2007r. praktyka prywatna - właścicielka Centrum Terapii Logopedycznej).

METODA

W Centrum Terapii Logopedycznej stosuje się następującą metodologię, która jest zależna od stopnia deficytów, zdiagnozowanych u pacjentów:
 • Metodę Krakowską prof. J. Cieszyńskiej
 • Symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania prof. J. Cieszyńskiej
 • elementy glottodydaktyki prof. Br. Rocławskiego
 • strategiczną metodę usprawniania realizacji fonemów według prof. D. Pluty-Wojciechowskiej
 • elementy masażu według C. Moralesa
 • terapię uwagi i lateralizacji słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa.

 
Terapia uwagi i lateralizacji słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa.
 
Twórcą metody jest francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra Alfred Tomatis. W literaturze przedmiotu metoda ta znana jest również jako „trening uwagi słuchowej”, „stymulacja słuchowa” lub „trening audio-psycho-lingwistyczny”. Podstawowym celem metody jest poprawa funkcji słuchowej na poziomie neurologicznym, przez co następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się, poprawa zdolności językowych, komunikacyjnych, relacji społecznych, kreatywności.
 
Terapia uwagi i lateralizacji słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa okazała się bardzo skuteczna w terapii dzieci, u których występują: zaburzenia uwagi, komunikacji, koncentracji, specyficzne trudności w uczeniu się typu dysleksja. Zastosowanie metody przynosi również zadawalające efekty w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu i z problemami koordynacji sensomotorycznej.
 
W przypadku osób dorosłych terapia z powodzeniem stosowana jest w leczeniu depresji, wspomaga asymilację i integrację języków obcych oraz kształcenie i udoskonalanie umiejętności komunikacyjnych. Jest terapią wspierającą dla osób, dla których głos i słuch są narzędziem pracy: muzyków, śpiewaków, aktorów.
 
Terapia uwagi i lateralizacji słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa wpływa również na sferę psychologiczną: poprawia samoocenę, motywację, samopoczucie
 
Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy - w szczególności te ośrodki kory mózgowej, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie naszego organizmu. Usprawnienie uwagi słuchowej prowadzi do zwiększonej wydajności recepcyjnej mózgu i lepszej percepcji bodźców zewnętrznych.
 
Trening uwagi słuchowej polega na słuchaniu dźwięków o określonej częstotliwości poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, które jest modelem ucha ludzkiego. Cały trening składa się z kilku faz. Niezbędnym elementem treningu, zwłaszcza w przypadku dzieci z autyzmem, jest zastosowanie nagranego głosu mamy.
 
Program terapii uwagi i lateralizacji słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa wpływa na poprawę:

 • komunikacji
 • koncentracji
 • rozumienia tekstu czytanego
 • jakości wypowiedzi/mowy
 • pamięci
 • ortografii

CERTYFIKATY

Zachęcam do zapoznania się z certyfikatami jakie zdobyłam przez lata kształcenia się i praktyki zawodowej.

833365orig
3049605orig
5327522orig
5168706orig
1497068orig
4289336orig
2337917orig
1356290orig


​ARTYKUŁY

„Podążaj za dzieckiem, czyli jak prowadzić terapię metodą prof. Alfreda Tomatisa”
 
W: Forum Logopedy nr 4, Poznań 2014r.

Wykłady

Wykład: „Metoda Alfreda Tomatisa terapią wspierającą rozwój mowy dzieci ze spektrum autyzmu.”, Międzynarodowa Konferencja w Krakowie: „Autyzm a metoda prof. Alfreda Tomatisa.” (26.09.2014r.)


​REKOMENDACJE

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania to zachęcam do kontaktu telefonicznego lub osobistego w moim Gabinecie LogopedycznymKościanie.

Zapraszam serdecznie.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.