slider21
slider3
slider1-a


CV

Wykształcenie

 • Uniwersytet im A. Mickiewicza – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej - kierunek filologia polska w zakresie specjalności nauczycielskiej (20.03.1996r.) - uzyskanie dyplomu magistra
 • Uniwersytet Gdański - Wydział Filologiczno-Historyczny Zakład Logopedii-Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii (27.09.1997r.) - uzyskanie dyplomu logopedy


Kwalifikacje zawodowe

 • Magisterium z filologii polskiej.
 • Studia podyplomowe z zakresu logopedii.
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogika (pedagog specjalny), 1998r.
 • Szkolenie z zakresu stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metodą A. Tomatisa.
 • Kurs Psychostymulacji. Pracownia Psychostymulacji. Terapia Logopedyczna - prof. M. Młynarska, dr T. Smreka, Wrocław.
 • Szkolenie I stopnia z terapii uwagi i lateralizacji słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa.
 • Szkolenie II stopnia z terapii uwagi i lateralizacji słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa.
 • Kurs: Emisja Głosu, Dykcja i Artykulacja. Pracownia Psychostymulacji. Terapia Logopedyczna - prof. M. Młynarska, dr T. Smreka, Wrocław.


Formy doskonalenia

 • Warsztaty: „Giełkot, oligofazja, afazja, dyzartria.”(Lublin, prof. Z. Tarkowski)
 • Seminarium naukowe: „Wybrane problemy logopedii.”(Bydgoszcz)
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej w Paryżu: ”Francuskie metody terapii zaburzeń mowy.”
 • Konferencja: „Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej - pomoc psychologiczno-pedagogiczna, formy i metody pracy.”(Wrocław)
 • Konferencja: ”Niemożliwe staje się możliwe - rehabilitacja w dobie rozwoju nauk i nowych technologii.”
 • Warsztaty: „Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania” wg prof. dr hab. J. Cieszyńskiej.
 • Konferencja: „Zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z wadami słuchu i opóźnionym rozwojem mowy.”(Bydgoszcz).
 • Szkolenie: „Dziecko z rozszczepem wargi i podniebienia: leczenie wielospecjalistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń mowy.”(prof. D. Pluta -Wojciechowska - Warszawa)
 • Konferencja: „Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej.”(Katowice).
 • Szkolenie: „Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dzieci ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa.”(WCDN Wrocław)
 • Konferencja: „Diagnoza to dopiero początek. O potrzebie systemowych rozwiązań terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci z autyzmem.” (WSEIiI Poznań.)
 • Udział w Konferencji Międzynarodowej w Toruniu: „Metoda Tomatisa uczy słuchać”.
 • Szkolenie: „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów.” ( prof. D. Pluta-Wojciechowska).

 
Działalność zawodowa

 • Stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany.
 • Propagatorka nauki czytania według metody prof. J.Cieszyńskiej.
 • Udział w projekcie współfinansowanym przez EFS w latach 2007-2011 w zakresie terapii logopedycznej w szkołach miasta Kościana.
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy, jako logopeda z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym (od 1995 r. logopeda Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie, lata 1998-2004 inicjatorka badań przesiewowych w przedszkolach na terenie miasta Kościana oraz wczesnej interwencji logopedycznej, od 2007r. praktyka prywatna - właścicielka Centrum Terapii Logopedycznej).

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.