slider21
slider3
slider1-a


METODA

W Centrum Terapii Logopedycznej stosuje się następującą metodologię, która jest zależna od stopnia deficytów, zdiagnozowanych u pacjentów:
 • Metodę Krakowską prof. J. Cieszyńskiej
 • Symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania prof. J. Cieszyńskiej
 • elementy glottodydaktyki prof. Br. Rocławskiego
 • strategiczną metodę usprawniania realizacji fonemów według prof. D. Pluty-Wojciechowskiej
 • elementy masażu według C. Moralesa
 • terapię uwagi i lateralizacji słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa.

 
Terapia uwagi i lateralizacji słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa.
 
Twórcą metody jest francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra Alfred Tomatis. W literaturze przedmiotu metoda ta znana jest również jako „trening uwagi słuchowej”, „stymulacja słuchowa” lub „trening audio-psycho-lingwistyczny”. Podstawowym celem metody jest poprawa funkcji słuchowej na poziomie neurologicznym, przez co następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się, poprawa zdolności językowych, komunikacyjnych, relacji społecznych, kreatywności.
 
Terapia uwagi i lateralizacji słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa okazała się bardzo skuteczna w terapii dzieci, u których występują: zaburzenia uwagi, komunikacji, koncentracji, specyficzne trudności w uczeniu się typu dysleksja. Zastosowanie metody przynosi również zadawalające efekty w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu i z problemami koordynacji sensomotorycznej.
 
W przypadku osób dorosłych terapia z powodzeniem stosowana jest w leczeniu depresji, wspomaga asymilację i integrację języków obcych oraz kształcenie i udoskonalanie umiejętności komunikacyjnych. Jest terapią wspierającą dla osób, dla których głos i słuch są narzędziem pracy: muzyków, śpiewaków, aktorów.
 
Terapia uwagi i lateralizacji słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa wpływa również na sferę psychologiczną: poprawia samoocenę, motywację, samopoczucie
 
Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy - w szczególności te ośrodki kory mózgowej, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie naszego organizmu. Usprawnienie uwagi słuchowej prowadzi do zwiększonej wydajności recepcyjnej mózgu i lepszej percepcji bodźców zewnętrznych.
 
Trening uwagi słuchowej polega na słuchaniu dźwięków o określonej częstotliwości poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, które jest modelem ucha ludzkiego. Cały trening składa się z kilku faz. Niezbędnym elementem treningu, zwłaszcza w przypadku dzieci z autyzmem, jest zastosowanie nagranego głosu mamy.
 
Program terapii uwagi i lateralizacji słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa wpływa na poprawę:

 • komunikacji
 • koncentracji
 • rozumienia tekstu czytanego
 • jakości wypowiedzi/mowy
 • pamięci
 • ortografii

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.